Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

                                                                                       UPAD ZANIMANJA ZA POKLIC MEDICINSKE SESTRE

V torek, 3. 12. 2019, smo na Srednji šoli Jesenice gostili okroglo mizo na temo »Upad zanimanja za poklic medicinske sestre med mladimi - dejavniki, vzroki, rešitve«. Na okrogli mizi so sodelovale Sanela Pivač, v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Mojca Strgar Ravnik, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v SBJ, Albina Agović, vodja zdravstvene nege v Domu F. Berglja, Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Jesenice in Monika Lotrič, ravnateljica Srednje šole Jesenice. Okrogle mize sta se udeležila tudi svetovalna delavca z OŠ Žirovnica in OŠ Naklo.

Glede na perečo tematiko v zdravstvu na splošno, je bila okrogla miza priložnost, da vsi akterji na Jesenicah, ki se nas kriza dotika, izmenjamo mnenja in poskušamo okrepiti sodelovanje na področju promocije poklicev v zdravstveni negi v lokalnem okolju. Zadnja leta v medijih namreč prevladuje izrazito negativna podoba medicinskih sester, zelo malokrat pa se pove, za kako lep in human poklic gre. Kot pomemben člen pri ponovni popularizaciji poklica so bile izpostavljene osnovne šole. Rezultati opravljene ankete med dijaki zdravstvene usmeritve na SŠ Jesenice so namreč pokazale, da kar 69% dijakov želja po opravljanju poklica medicinska sestra spremlja že od otroštva, obenem pa je 60% anketirancev menilo, da jim poklici v zdravstveni negi v osnovni šoli niso bili dobro predstavljeni. Vsi sodelujoči na okrogli mizi smo se strinjali, da imamo prav na tem področju še veliko možnosti krepitve sodelovanja. Strinjali smo se, da že obstoječe dobro sodelovanje med fakulteto, srednjo šolo in bolnišnico še nadgradimo na področju promocije, v to pa bolj konkretno vključimo tudi osnovne šole v lokalnem okolju. Pri tem računamo tudi na podporo Občine Jesenice.Na vrh strani