Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

POKLICNA MATURA

 
Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj).
Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
 
Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:
  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.
 
Predmeti skupnega dela so:
  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:
  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature 


Jesenski izpitni rok poklicne mature - 172

DATUM (dan)

AKTIVNOST

6. julij 2017

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-  jesenski izpitni rok (obr. št. 1,224) na šoli

14. avgust 2017

Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli

20. avgust 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature  (obr.št. 1,225)

24. avgust 2017

Slovenščina – pisni izpit

 

25. avgust 2017

Matematika  – pisni izpit

 

29. avgust 2017

Angleščina – pisni izpit

 

31. avgust 2017

2.predmet - pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 4. septembra 2017

Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2017

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2017

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli


KORISTNE POVEZAVE

Tajnica poklicne mature je gospa 
Nevenka Bregar, univ. dipl. org.

GOVORILNE URE:
     
 v kabinetu 305
(termin bo znan naknadno!)
telefon: 04 581 31 19 (kabinet 305)
gsm: 040 755 616
elektronski naslov:

Na vrh strani