Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

POKLICNA MATURA

 
Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj).
Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
 
Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:
  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.
 
Predmeti skupnega dela so:
  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:
  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature 

Zimski izpitni rok poklicne mature - 163

DATUM - dan

AKTIVNOST

3. december 2016

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-zimski rok (obr.št. 1,224)

22. januar 2017

Naknadne prijave k poklicni maturi – zimski rok iz upravičenih razlogov

28. januar 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature- zimski rok  (obr.št. 1,225)

1. februar 2017

Slovenščina – pisni izpit

2. februar 2017

2. predmet - pisni izpit

3. februar 2017

Matematika, angleščina, tuj jezik – pisni izpit

Od 6. februarja do 17. februarja 2017

Ustni izpiti in 4. predmet

6. marec 2017

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

9. marec 2017

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature - 171

DATUM- dan

 

AKITIVNOST

15. november 2016

Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok

28. marec 2017

Zadnji rok za oddajo prijave k poklicni maturi-  spomladanski izpitni rok (obr.  št. 1,224) na šoli

28. marec 2017

Zadnji rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature na gimnazijah

17. maj 2017

Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov 

23. maj 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature  (obr. št. 1,225)

27. maj 2017

Angleščina – pisni izpit

29. maj 2017

Slovenščina - pisni izpit

3. junij 2017

Matematika – pisni izpit

5. junij 2017

Nemščina – pisni izpit

7. junij 2017

2. predmet - pisni izpit

Od 14. junija do 22. junija 2017

OPOMBAV skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 27. maja, 3. junija in 10. junija 2017

 

Ustni izpiti in 4. predmet

 

5. julij 2017

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2017

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli


Jesenski izpitni rok poklicne mature - 172

DATUM (dan)

AKTIVNOST

6. julij 2017

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-  jesenski izpitni rok (obr. št. 1,224) na šoli

14. avgust 2017

Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli

20. avgust 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature  (obr.št. 1,225)

24. avgust 2017

Slovenščina – pisni izpit

 

25. avgust 2017

Matematika  – pisni izpit

 

29. avgust 2017

Angleščina – pisni izpit

 

31. avgust 2017

2.predmet - pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 4. septembra 2017

Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2017

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2017

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli


KORISTNE POVEZAVE

Tajnica poklicne mature je gospa 
Nevenka Bregar, univ. dipl. org.

GOVORILNE URE:
     
vsako sredo od 10.50 do 11.35 ure v kabinetu 305

telefon: 04 581 31 19 (kabinet 305)
gsm: 040 755 616
elektronski naslov:

Na vrh strani