Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

POKLICNA MATURA

 
Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj).
Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
 
Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:
  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.
 
Predmeti skupnega dela so:
  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:
  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature

Zimski izpitni rok poklicne mature – 203

DATUM - dan

AKTIVNOST

3. december 2020

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-zimski rok 

22. januar 2021

Naknadne prijave k poklicni maturi – zimski rok iz upravičenih razlogov

28. januar 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature- zimski rok

1. februar 2021

Slovenščina – pisni izpit

2. februar 2021

Matematika, Angleščina – pisni izpit

3. februar 2021

2. predmet – pisni izpit

Od 3. do 13. februarja 2021

Ustni izpiti in 4. predmet

3. marec 2021

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

6. marec 2021

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 Spomladanski izpitni rok poklicne mature - 211

DATUM- dan

AKTIVNOST

15. november 2020

Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok

30. marec 2021

Zadnji rok za oddajo prijave k poklicni maturi- spomladanski izpitni rok na šoli

30. marec 2021

Zadnji rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature na gimnazijah

19. maj 2021

Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov 

25. maj 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

29. maj 2021

Angleščina – pisni izpit

31. maj 2021

Slovenščina – pisni izpit

5. junij 2021

Matematika – pisni izpit

8. junij 2021

Nemščina – pisni izpit

10. junij 2021

2. predmet – pisni izpit

Od 14. do 23. junija 2021

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. in 12. junija 2021.

Ustni izpiti in 4. predmet

7. julij 2021

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2021

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

      Jesenski izpitni rok poklicne mature – 212

 

DATUM (dan)

AKTIVNOST

8. julij 2021

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi- jesenski izpitni rok na šoli

14. avgust 2021

Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli

20. avgust 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

24. avgust 2021

Slovenščina – pisni izpit

25. avgust 2021

Matematika – pisni izpit

27. avgust 2021

Angleščina, nemščina – pisni izpit

31. avgust 2021

2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2021

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2021

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli


KORISTNE POVEZAVE

Ø Državni izpitni center Ljubljana – RIC

Ø Center RS za poklicno izobraževanje – CPI

Ø Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ø  Predmetni izpitni katalogi http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/PIK/2019.htm

 

TAJNICA POKLICNE MATURE: Karmen Brezovnik, prof.

GOVORILNE URE:  vsak torek od 8.30 do 9.15 v kabinetu 305

                                 Telefon: 030 661 143 – kabinet 305

                                 elektronski naslov: karmen.brezovnik@ssj-jesenice.si

 

        

 Na vrh strani