Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

POKLICNA MATURA

 
Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj).
Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
 
Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:
  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.
 
Predmeti skupnega dela so:
  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:
  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature

Zimski izpitni rok poklicne mature – 193

DATUM - dan

AKTIVNOST

5. december 2019

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-zimski rok 

24. januar 2020

Naknadne prijave k poklicni maturi – zimski rok iz upravičenih razlogov

30. januar 2020

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature- zimski rok

3. februar 2020

Slovenščina – pisni izpit

4. februar 2020

Matematika, Angleščina – pisni izpit

5. februar 2020

2. predmet – pisni izpit

Od 6. februarja do 15. februarja 2020

Ustni izpiti in 4. predmet

4. marec 2020

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

7. marec 2020

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature - 201

DATUM- dan

 

AKITIVNOST

15. november 2019

Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok

31. marec 2020

Zadnji rok za oddajo prijave k poklicni maturi-  spomladanski izpitni rok na šoli

31. marec 2020

Zadnji rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature na gimnazijah

20. maj 2020

Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov 

26. maj 2020

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

30. maj 2020

Angleščina – pisni izpit

1. junij 2020

Slovenščina – pisni izpit

6. junij 2020

Matematika – pisni izpit

9. junij 2020

Nemščina – pisni izpit

11. junij 2020

2. predmet – pisni izpit

 

Od 13. junija do 23. junija 2020

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. in 13. junija  2020.

 

Ustni izpiti in 4. predmet

 

7. julij 2020

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2020

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

KORISTNE POVEZAVE

Ø Državni izpitni center Ljubljana – RIC

Ø Center RS za poklicno izobraževanje – CPI

Ø Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ø  Predmetni izpitni katalogi http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/PIK/2019.htm

 

TAJNICA POKLICNE MATURE: Karmen Brezovnik, prof.

GOVORILNE URE:  vsako sredo  od 9. 20 do 10. 05 ure v kabinetu 305,

                                 Telefon: 030 661 143 – kabinet 305

                                 elektronski naslov: karmen.brezovnik@ssj-jesenice.si

 

        

 Na vrh strani