Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Administrator

Trajanje šolanja: 3 leta

Program zajema tako splošne kot strokovne predmete, ki so medsebojno tesno povezani in usmerjeni v stroko. Dijaki se učijo dveh tujih jezikov. Naučijo se desetprstnega slepega tipkanja in oblkovanja dopisov. SPoznajo delo v podjetjih, zavodih in javni upravi.

V drugem in tretjem letniku dijaki opravljajo organizirano praktično usposabljanje v podjetjih. Administratorji v praksi opravljajo različne poklice: tajnik, administrator, uradnik v računovodstvu in knjigovodstvu, uradnik v statistiki in financah, vodja skladišča, uradnik za upravne evidence, blagajnik, posredovalec turističnih in prometnih informacij, receptor, telefonist, pa tudi ekonom in prodajalec po telefonu ...

Po uspešno končanem triletnem izobraževanju se lahko vključijo v program PTI.

PREDMETNIK:

**** Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s prektičnem usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del: pisni in ustni izpit iz slovenščine.

Praktični del: - izdelek in zagovor.

Na vrh strani