Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Ekonomski tehnik

Trajanje šolanja: 2 leti

Prednost programa je, da dijaki pridobijo znanje iz različnih področij gospodarstva in negospodarstva. Ekonomski tehniki po končanem šolanju lahko izbirajo med naslednjimi poklici: referent za javno-upravne zadeve, tajnik organizacije, knjigovodja, bančni asistent, špediter, poslovni sekretar, nabavno-prodajni referent, komercialist za prodajo, posrednik za nepremičnine, teletržnik ...

Z nadaljni izobraževanjem na višjih, visokih, in univerzitetnih strokovnih programih pa se prej omenjenim poklicem pridružijo še: organizator dela, računovodja, finančni menedžer, menedžer za prodajo v družbi ali trgovini, pa tudi direktor družbe.

PREDMETNIK:


*Izbirni moduli: 1 izmed strokovnih modulov M03-M06
**Izbirni moduli: 1 izmed strokovnih modulov M7-M12

EKONOMSKI TEHNIK - poklicna matura

Skupni del:
- slovenščina,
- gospodarsko poslovanje.

Izbirni del:
- matematika ali iz tuji jezik I (po izbiri dijaka),
- praktični del izpita in zagovor.

Na vrh strani