Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

 

  Novice in obvestila

23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 uredil: Andreja Vehar Jerman, Datum objave: Sobota, 9 April 2016 19:38

V četrtek, 7. 4. 2016, je na Srednji poklicni in strokovni šoli Ljubljana - Bežigrad potekalo 23. srečanje strojnih šol Slovenije. Osrednja tema srečanja je bila "Energija, varčnost in učinkovitost". Našo šolo je uspešno zastopal dijak Krištof Zaletelj iz 4.S, ki je pod mentorstvom g. Marjana Terana pripravil nalogo z naslovom Kogeneracija za večji stanovanjski objekt.

Krištof je v svoji nalogi preučeval rentabilnost kogeneracijskega sistema, ki bi bil nameščen v Ratečah. Ker vas leži v severnem delu Slovenije ob vznožju Alp in ima zelo nizko povprečno letno temperaturo, je potrebno stanovanjske objekte ogrevati tri četrtine leta.

Gorivo za sistem bi lahko pridobivali iz okolice, saj je v okolici veliko gozdov in zaraščajočih se pašnikov in travnikov. Tako bi z izsekavanjem prispevali tudi k urejenosti pokrajine. Investicija je precej obsežna, a bi zaradi okolju prijazne tehnologije, 15 let dobivali državno subvencijo. Zaradi dobrega izkoristka in subvencije, se investicija povrne v sedmih letih. Nadaljnji prihodki predstavljajo dobiček.

Kogeneracija - soproizvodnja toplotne in električne energije. Reaktanti so lahko fosilna goriva, bioplin, lesna biomasa ali sončna energija.nazaj   Celoten arhiv

Skupine novic

430 Splošno

Zaznamki

23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016 23. srečanje strojnih šol Slovenije - 7. 4. 2016

Na vrh strani