Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

 

  Novice in obvestila

Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature uredil: Petra Naglic, Datum objave: Petek, 8 Maj 2020 14:51

Zaradi izvajanja ukrepov pandemije COVID-19 lahko šola v šolskem letu 2019/20 ne glede na določbo tretjega odstavka 12. člena in določbo 13. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS št. 30/18) dijakom zaključnega letnika zagotovi opravljanje popravnih izpitov v treh izpitnih rokih.

Prvi izpitni rok se izvede v času od konca pouka do začetka opravljanja poklicne mature, ostala dva izpitna roka pa v obdobju opravljanja izpitov, določenih s šolskim koledarjem.

Prvi izpitni rok, na katerem dijak zaključnega letnika opravlja popravni izpit samo iz ENEGA predmeta, pri katerem ima končno oceno NEZADOSTNO, bomo izvedli v obdobju od 27. do 28. 5. 2020.

V tem obdobju bodo dijaki zaključnih letnikov opravljali tudi predmetne izpite, s katerimi bodo izboljševali pozitivno zaključene ocene.

Monika Lotrič, ravnateljica

nazaj   Celoten arhiv

Skupine novic

463 Splošno

Zaznamki

Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature Dodatni rok popravnih izpitov za maturante še pred spomladanskim rokom poklicne mature

Na vrh strani