Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Splošne informacije

Naslov šole:
Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice

Davčna številka: SI 62275348
Matična številka: 5854105000
TRR: IBAN SI 56 0110 0603 0697 613

Telefonske številke:
Tajništvo (Karmen Robič - poslovna sekretarka, Staša Potočnik - administratorka): 04 581 31 00
Fax: 04 581 31 13
e-mail: info@ssj-jesenice.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.00

Svetovalna delavka (Azira Kozjek, univ. dipl. psih.): 04 581 31 16,

Računovodstvo (Mirela Bektaševič - knjigovodkinja, Darja Šoklič - računovodkinja): 04 581 31 18,
e-mail: racunovodstvo@ssj-jesenice.si

OBVESTILO!

Tajnica poklicne mature
(Nevenka Bregar, univ. dipl. org. dela): 04 581 31 19; gsm: 040 755 616,

Tajnik zaključnega izpita (Miha Povšič, prof.) ,

Multiplikatorka SIMS (Nataša Vrtačnik, univ. dipl. ekon.): gsm: 041 446 791,

Knjižnica (Mateja Egart, prof.): 04 581 31 25,

Organizatorka dijaške prehrane (Kristina Sodja, prof.): 041 456 261,

Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017

Enota za izobraževanje odraslih:
04 581 31 39, 04 586 69 20

Enota učnih delavnic, vodja delavnic (Marjan Teran, dipl. inž.): 041 394 067

Na vrh strani