Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik

Trajanje šolanja: 4 leta

Tehnik zdravstvene nege je zdravstveni delavec, ki je usposobljen za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Zdravstvena nega se vključuje v proces zdravljenja pacientov in sodeluje z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci. Med kompetence medicinske sestre sodijo najprej čisto osnovne pomoči bolnikom, kot je pomoč pri hranjenju, izločanju, vzdrževanju telesne higiene, skrbi za udobno fizično okolje, psihično počutje, premagovanje ali sprejemanje bolezni, zdravstvena vzgoja, opazovanje bolnika, merjenje, poročanje …

Poklic tehnik zdravstvene nege je tisti v nizu poklicev v zdravstvu, katerega izvajalci so pogosto prvi in zadnji na poti človekovega življenja – prisoten je ob rojstvu in ob smrti. Imeti mora čut dolžnosti do sočloveka, do bolnega posameznika. Znati mu mora nuditi pomoč, ki jo potrebuje. Pri tem pa se ne sme omejiti strogo na rutino.

Zato mora tehnik zdravstvene nege imeti ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki omogočajo human in odgovoren odnos do bolnikov in varovancev. Strokovno znanje, etična odgovornost, zavedanje strokovnih pristojnosti, doslednost delovanja v negovalnem in zdravstvenem timu so pogoji za uspešno opravljeno delo.

Dober tehnik zdravstvene nege naj bi imel naslednje osebnostne poteze:

 • prijaznost 
 • ljubeznivost
 • čustveno zrelost, trdnost in uravnovešenost
 • občutek odgovornosti
 • iskrenost
 • sposobnost za opazovanje
 • iznajdljivost in prilagodljivost
 • spoštovanje
 • ustrežljivost
 • življenski optimizem, humornost.

Pravilna izbira poklica je pogoj za koristno delo kakor tudi pogoj, da v izbranem poklicu uresničimo svoja nagnjenja in doživljamo ob tem notranje zadovoljstvo in poklicno izpolnitev. Predvsem pa naj bi se zdravstveni tehnik pri svojem delu držal naslednjega reka: “Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.”

Zaposlovanje je možno v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, vrtcih, v zdraviliščih in drugih zavodih, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost.

V 1. in 2. letniku praktični pouk poteka v za ta namen opremljenih učilnicah na SŠJ.

V 3. in 4. letniku pa dijaki prakso opravljajo v Splošni bolnišnici Jesenice, Psihiatrični bolnišnici Begunje, Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Centru za usposabljanje in varstvo Matevža Langusa Radovljica in Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Dijaki morajo v času šolanja opraviti 304 ure praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, ki ga opravijo v bližini svojega doma.

PREDMETNIK:

Prenesi predmetnik v PDF obliki

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK - POKLICNA MATURA:

 • Slovenščina (pisno in ustno)
 • Zdravstvena nega in prva pomoč (ustno)
 • Matematika ali tuj jezik I (po izbiri dijaka, pisno in ustno)
 • Storitev z zagovorom iz praktičnega pouka ali seminarska naloga

Dijaki se lahko po poklicni maturi lahko zaposlijo v vseh zdravstvenih ustanovah ali nadaljujejo s študijem.

Na vrh strani