Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Upravni odbor šolskega sklada

  • v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in za zavod v celoti,
  • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
  • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
  • skrbi za promocijo sklada,
  • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
  • odloča o pritožbah.
                                       

Za nakazana sredstva se najlepše zahvaljujemo!

Kontakta: 
 Barbara Bezenšek                               

Na vrh strani