Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Vizija šole

Poslanstvo šole

Srednja šola Jesenice (šola) je samostojna vzgojno izobraževalna ustanova, ki izvaja redno srednješolsko izobraževanje mladine, izobraževanje odraslih in proizvodno dejavnost. Pri izvajanju teh dejavnosti se povezujejo različne vede s področja strojništva, zdravstva, ekonomije in predšolske vzgoje. Šola s kvalitetnim izobraževalnimi programi in izvajanjem teh programov želi zagotavljati kakovosten kader z uporabnim znanjem. To lahko doseže le s strokovno in pedagoško usposobljenim kadrom, s sodobnimi metodami poučevanja in z aktivnim sodelovanjem s socialnimi partnerji.

Vodstvo šole spodbuja inovativne načine dela, ki spodbujajo dijake k samostojnemu delu in raziskovanju. Krepitev medsebojnih odnosov omogoča razvijanje spoštovanja, solidarnosti, zaupanja in strpnosti vseh udeležencev izobraževanja.

Šola izvaja strokovno izobraževanje v nižji in srednji poklicni, srednji strokovni in poklicno tehniški stopnji.

Poslanstvo šole je usmerjeno v:

  • Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega kadra za delo v gospodarstvu, zdravstvu, vzgoji, in javnih službah,
  • Razvoj vseh izobraževalnih strok, katerih izobraževalni programi so prisotni v šoli,
  • Dolgoročno zagotavljanje kadrov v ožjem in širšem okolju šole,
  • Obogatitev okolja s kakovostnimi kadri,
  • Negovanje pozitivnega medsebojnega odnosa
Vizija šole

Vizija šole je postati prepoznavna in kakovostna strokovna šola v ožjem in širšem okolju svojega delovanja, s prepoznavnim sodelovanjem z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti v regiji in državi kakor tudi izven njenih meja. Tako šola želi postati odgovoren in uveljavljen nosilec izobraževanja in prenosa znanja.

S prenovo šola želi postati ekološko usmerjena in energetsko varčen potrošnik, kar lahko doseže z ustreznimi gradbenimi posegi in z ustrezno strojno opremo za pridobivanje energije.

Strateške usmeritve šole:
  • Stalno prilagajanje znanja potrebam delodajalcev
  • Imeti zadovoljne in najbolj uspešne dijake
  • Spodbujanje ustvarjalnosti in podjetništva
  • Širjenje ponudbe izobraževanja

Na vrh strani