Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Zdravstvena nega

Trajanje šolanja: 4 leta

Pomembno za tehnika zdravstvene nege je veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, vljudnost, natančnost, odgovornost in urejenost.

Šolanje nudi strokovno-teoretična in praktična znanja, ki omogočajo nastop pripravništva po končanem šolanju ali nadaljevanje študija na visokih strokovnih šolah.

Pouk splošnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka v šoli. Praktični pouk v 1. in 2. letniku poteka v specialnih kabinetih šole, v 3. in 4. letniku pa pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege v zdravstvenih ustanovah.

Predmetnik:

Prenesi predmetnik (tehnik/tehnica zdravstvene nege) v PDF obliki.

Prenesi predmetnik (srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik) v PDF obliki.

Poklicna matura:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege in nujne medicinske pomoči
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.
Na vrh strani