Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Zgodovina šole

Kranjska industrijska družba je 19. novembra 1938 zaradi potrebe po kvalificiranih delavcih železarskih poklicev ustanovila “Železarsko strokovno nadaljevalno šolo Kranjske industrijske družbe s pravico javnosti”. Redni pouk v šoli se je pričel že 25. oktobra 1938. leta. Šolali so se lahko učenci, katerih starši so bili zaposleni pri Kranjski industrijski družbi. Teoretični pouk je potekal v spodnjih prostorih gostinskega obrata Kazina, praktični pouk pa v stranskih prostorih konstrukcijske delavnice v železarni. Prvi izdelki učencev so bili pripomočki za učno delavnico in razno orodje. Učenci so imeli s tovarno sklenjeno učno pogodbo in so v času šolanja dobivali plačo.

1942. leta je šola dobila internat in ga uporabljala do leta 1948.
1947. leta se je šola preselila v današnjo stavbo.
1948. leta se je v šolo priselil tudi delavski tehnikum, ki je dotlej gostoval v domu Partizan.
1955. leta je bil odprt redni oddelek 4-letne metalurške tehniške šole za potrebe Železarne Jesenice.

V naslednjih letih se je v šolo preselila tudi vajeniška šola z vsemi kovinarskimi in elektrikarskimi poklici.

V šolskem letu 1963/64 so se učenci prvič vpisali v strojno tehniško šolo, ki je bila v začetku dislocirana enota ljubljanske tehniške šole, po nekaj letih pa samostojna.

1.9.1969. leta je bila ustanovljena dveletna šola za ozke profile za metalurške delavce, kamor so se vpisovali učenci z dokončanim 6. ali 7. razredom osnovne šole.

1972. leta so se delavci šole odločili za samoprispevek 1 % od neto osebnih dohodkov za gradnjo telovadnice in tako spodbudili gospodarske in družbene organizacije, ki so finančno pomagale, da smo 1976. leta le uredili telovadnici in trim kabinet.

Septembra 1978. leta smo zadnjič vpisali učence za poklic elektrikar. V tem letu je bilo dograjeno 3. nadstropje.

Železarski izobraževalni center je v šolskem letu 1981/82 začel izobraževati učence v program naravoslovno-matematični tehnik. 1984. leta, v času usmerjenega izobraževanja, sta se strokovnim in poklicnim šolam Železarskega izobraževalnega centra priključili še Gimnazija Jesenice in Zdravstvena šola Jesenice.

V šolskem letu 1989/90 smo zadnjič vpisali učence v program metalurški tehnik. Od leta 1993 tega programa nimamo več, kljub prizadevanju, da bi ponovno odprli en oddelek, saj bodo metalurške tehnike v novih podjetjih nekdanje železarne še vedno potrebovali.

V šolskem letu 1992/93 so se gimnazijski oddelki začeli seliti v stavbo Gimnazije, Center pa je dobil v šolskem letu 1993/94 nov program Podjetniško poslovanje (3 + 2).

1.7.1994 se je Center srednjega usmerjenega izobraževanja razdružil v Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice.

Poleg izobraževanja mladine je ves čas potekalo tudi izobraževanje odraslih, in sicer celoletno za programe izobraževanja za mladino in razni tečaji za potrebe gospodarstva.

V šolskem letu  2003/2004 smo prvič vpisali dijake v program  predšolske vzgoje.

Na vrh strani