Informativni
dnevi

Petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri
Sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri

Hvala za vaš obisk!

Zakaj je Srednja šola Jesenice DOBRA izbira?

1. Šola z bogato tradicijo.

2. Manjša šola s pristnimi medosebnimi odnosi.

3. Ponujamo široko strokovno znanje, ki sledi razvoju.

4. Spodbujamo pouk na drugačen način v obliki projektnih dni in medpredmetnega povezovanja.

5. Diamantni in zlati maturanti.

6. Športnikom prijazna šola.

7. Dijaki prakso lahko opravljajo v tujini.

8. Tesno sodelovanje s podjetji, z vrtci in zdravstvenimi zavodi.

9. V programu strojni tehnik del pouka izvajajo strokovnjaki iz lokalnih podjetij.

10. V predmetnik zdravstvene nege smo vključili vsebine s področja kozmetike in fizioterapije.

Predstavitev šole

Kratka predstavitev programov, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.

Video predstavitve