Skoči na glavno vsebino

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem sledi usmeritvam Zakona o športu, ter Nacionalnega programa športa v RS (2014) in uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023, ter njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Z inovativnimi pristopi pri procesu izobraževanja ter sistemskimi rešitvami na zakonodajnem področju država skrbi za vse šolajoče se športnike. Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje / visokošolske ravni izobraževanja. Aktivnosti so združene v podporo Olimpijskega kariernega centra za športnike.

Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje športnikov. Glavni cilj je končanje srednje šolske ravni izobraževanja ter olajšanje prehodov na višje/visoko šolsko raven izobraževanja preko vzpostavitve mreže partnerskih ustanov. Certifikat neposredno omogoča:

  1. Sistem obveščanja in informiranja športnikov, pri odločitvi v kateri izobraževalni instituciji ima boljše pogoje za izobraževanje, z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko stopnjo izobraževanja.
  2. Pozitivno dodano vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti (športni programi, drugi programi) in kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je Srednji šoli Jesenice dodelil priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja.

Dostopnost