Vpis v 1. letnik

Navodila za vpis – šolsko leto 2022/23

APRIL

  • Prijavo oddate do 4. 4. 2022 (učenci in starši izpolnijo obrazec »prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (PDF)« in oddajo svetovalni delavki v OŠ, ki pošlje prijavo na Srednjo šolo Jesenice).
  • Javna objava števila prijav 8. 4. 2022 na spletnih straneh MIZŠ.
  • Prenos prijav do 25. 4. 2022 (kdor se premisli, dvigne prijavo in jo odnese/pošlje v drug program/šolo).

MAJ

  • Do 27. 5. 2022 obvestilo o omejitvi, v primeru, da je preveč kandidatov.

JUNIJ

  • Vabila k vpisu – prvi teden junija 2022.
  • Vpis od 16. 6. 2022 do 21. 6. 2022 (točen datum in ura bosta napisana na vabilu k vpisu).

JULIJ

  • 4. 7. 2022 objava prostih mest na spletni strani MIZŠ.

AVGUST

  • Možen vpis do 31. 8. 2022 na še prosta mesta.

Predstavitev šole

Kratka predstavitev programov, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.