Strojni tehnik

Naziv izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica
Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.)
Pripravlja se za upravljanje zahtevnejših strojev, naprav, strojnih linij, za uporabo računalnikov pri konstruiranju, za vodenje podjetja ter za nadaljnje šolanje na višjih in visokih šolah.

Znanje mu omogoča raznovrstno zaposlitev, na primer v oddelku kontrole materiala, vodenje in nadziranje tehnoloških procesov v proizvodnji, nadzorovanje delovanja strojev in naprav, konstruiranje strojev in naprav, načrtovanje končnih izdelkov in tehnoloških postopkov …

Strojni tehnik mora biti iznajdljiv in natančen, imeti mora organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov. Poklic je primeren za fante in dekleta.

Vsebina poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • strokovna znanja iz strojništva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Video predstavitev: