Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Naročilnice na učbeniški sklad ter seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih morajo dijaki kupiti sami, so objavljeni na spletni strani šole, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta, za naslednje šolsko leto.

Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnico za učbeniški sklad ter seznam obveznega gradiva hkrati z vabilom na vpis, dijaki ostalih letnikov pa pri razrednikih.

Izpolnjene naročilnice dijaki prvih letnikov oddajo ob vpisu, dijaki ostalih letnikov pa svojim razrednikom. Izposojnina učbenikov iz učbeniškega sklada znaša 30% nabavne cene. Možno je naročiti le celoten komplet učbenikov.

Učbeniki se razdelijo dijakom v prvem tednu pouka. Uporabnik učbeniškega sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V tem primeru je dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika.

Dijaki vrnejo izposojeno gradivo v knjižnico najkasneje do 24. junija. Tisti dijaki, ki imajo popravne izpite, lahko gradivo po dogovoru obdržijo čez počitnice.

Če dijaki učbenikov ne vrnejo pravočasno ali jih izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Naročilnice na učbeniški sklad ter seznam obveznih učbenikov (UČ) in delovnih zvezkov (DZ) za vse usmeritve in letnike za šolsko leto 2022/23:

Dostopnost