Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Naročilnice za učbeniški sklad ter seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih morajo dijaki kupiti sami, so objavljeni na spletni strani šole, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta, za naslednje šolsko leto.

Dijakom, ki se vpisujejo v prvi letnik, naročilnice za US ni potrebno oddati, ker je sklad brezplačen. Dijaki, ki se vpisujejo v višji letnik, dobijo naročilnice za US od razrednikov v mesecu juniju. Izpolnjene naročilnice oddajo razredniku ali pa skenirane pošljejo na e-naslov knjižnice.

Izposojnina učbenikov iz učbeniškega sklada znaša 30% nabavne cene. Možno je naročiti le celoten komplet učbenikov.

Učbeniki se razdelijo dijakom prvi teden pouka.

Uporabnik učbeniškega sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V tem primeru je dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika.

Dijaki vrnejo izposojeno gradivo v knjižnico najkasneje do 24. junija. Tisti dijaki, ki imajo popravne izpite, lahko gradivo, po dogovoru s knjižničarko, obdržijo čez počitnice.

Če dijaki učbenikov ne vrnejo pravočasno, jih poškodujejo ali izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Naročilnice za učbeniški sklad ter seznam obveznih učbenikov (UČ) in delovnih zvezkov (DZ) za šolsko leto 2024/25:

Dostopnost