Poklicna matura

Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj). Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:

  • dveh predmetov skupnega dela:
    • slovenščina,
    • temeljni strokovno-teoretični predmet.
  • dveh predmetov izbirnega dela:
    • matematika ali tuj jezik,
    • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature – 221

Datum

Aktivnost

15. november 2021Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok
29. marec 2022Zadnji rok za oddajo prijave k poklicni maturi- spomladanski izpitni rok na šoli
29. marec 2022Zadnji rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature na gimnazijah
18. maj 2022Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov
24. maj 2022Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
28. maj 2022Angleščina – pisni izpit
30. maj 2022Slovenščina – pisni izpit
4. junij 2022Matematika – pisni izpit
9. junij 20222. predmet – pisni izpit
Od 13. do 22. junija 2022*Ustni izpiti in 4. predmet
6. julij 2022Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi
9. julij 2022Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. in 11. junija 2022.

Jesenski izpitni rok poklicne mature – 222

Datum

Aktivnost

7. julij 2022Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi – jesenski izpitni rok na šoli
14. avgust 2022Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli
20. avgust 2022Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2022Slovenščina – pisni izpit
25. avgust 2022Matematika – pisni izpit
26. avgust 2022Angleščina – pisni izpit
31. avgust 20222. predmet – pisni izpit
Od 24. avgusta do 3. septembra 2022Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2022Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2022Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

Tajnica poklicne mature: Karmen Brezovnik, prof.

Govorilne ure: