Skoči na glavno vsebino

Uspešni

maturanti

V zadnjih letih se lahko pohvalimo
tako z zlatimi kot diamantnimi maturanti.

Predšolska vzgoja

Te veseli delo z otroki?

Pouk poteka v specializiranih učilnicah za plesne, glasbene in druge ustvarjalne dejavnosti. V štirih letih šolanja se dijaki v okviru pouka in obveznih interesnih dejavnosti udeležijo različnih otroških prireditev in festivalov na Gorenjskem in tudi širše. Tako pridobivajo dragocene izkušnje, ki jih z običajnim poukom v učilnici nikoli ne bi mogli pridobiti.

Zdravstvena nega

Rad/a pomagaš ljudem?

Praktični pouk v prvem in drugem letniku se izvaja v štirih specialnih, sodobno opremljenih kabinetih za zdravstveno nego. V tretjem in četrtem letniku se praktični pouk pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege izvaja v zdravstvenih ustanovah – Splošni bolnišnici Jesenice, Psihiatrični bolnišnici Begunje, Bolnišnici za porodništvo in ginekologijo Kranj, v domovih za starejše občane, v zdravstvenih domovih in v CUDV Matevža Langusa Radovljica.

Strojni tehnik

Te zanima strojništvo?

V programu strojni tehnik pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v podjetjih. Nekatere vsebine iz strokovnih modulov na šoli predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Dijaki v okviru strokovnih modulov, projektnih dni in ekskurzij v času izobraževanja na SŠ Jesenice obiščejo več različnih podjetij (Acroni, KOV, Hidria, Sumida, Plamen Kropa, Sava …). Tako se lažje odločijo, v katerem delu strojništva se želijo zaposliti.

Mehatronik operater

Se zanimaš za elektrotehniko?

Gre za poklicni program, kjer se izvajajo tako vsebine iz strojništva kot elektrotehnike in računalništva. Poleg praktičnega pouka v šoli, morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje v podjetju (PUD). Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji na Jesenicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v lokalnem podjetju, kjer se dijaki lahko spoznajo z najsodobnejšimi napravami, ki jih trenutno uporabljajo v industriji.

Pomočnik v tehnoloških procesih

Želiš opravljati dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja?

Gre za program, kjer se izvajajo vsebine iz strojništva. Pomočnik v tehnoloških procesih se usposobi za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. V času šolanja veliko pozornosti namenjamo tudi interesnim dejavnostim: športnim dnevom, kulturnim dnevom, naravoslovnim dnevom in strokovnim ekskurzijam.

Pogosta vprašanja

Kako je s praktičnim poukom v programu zdravstvena nega in predšolska vzgoja?

V vseh izobraževalnih programih moramo ločiti med praktičnim poukom v šoli in praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu (PUD). Praktični pouk v zdravstveni negi poteka v 1. in 2. letniku v specializiranih kabinetih v šoli, v 3. in 4. letniku pa dijaki opravljajo praktični pouk v kliničnih okoljih pod nadzorom naših učiteljic praktičnega pouka. V 3. letniku en dan v tednu preživijo v bolnišnici ali v domu za starejše občane. V 4. letniku pa so v kliničnem okolju dva dni v tednu. V 3. in 4. letniku opravljajo tudi PUD, kar pomeni, da strnjeno štiri tedne delajo v enem izmed zdravstvenih zavodov ali domov za starejše občane. V tem času nimajo pouka.
Dijaki predšolske vzgoje praktični pouk v šoli izvajajo v plesnih, glasbenih in likovnih učilnicah. PUD opravljajo v vrtcih v 2. letniku (dva tedna), 3. letniku (3 tedne) in v 4. letniku (en dan v tednu so v vrtcu).

Kako lahko opraviš PUD v tujini v okviru projekta Erasmus+?

Projekt Erasmus+ na šoli poteka že peto leto. Izbrani dijaki odpotujejo v tujino za tri tedne. Vsi stroški (prevoz, nastanitev, prehrana, delovno mesto, ekskurzije) so kriti iz projekta. Dijaki imajo tako možnost spoznati tuje delovno okolje, drugačno kulturo in navade. V zadnjih letih smo bili na Severnem Irskem, v Angliji, na Malti, v Španiji in v Nemčiji. Gre za izjemno dobro sprejet projekt, v katerem sodelujejo dijaki iz vseh programov. Želimo si, da se bo zdravstvena situacija čim prej umirila in da bomo že v naslednjem šolskem letu lahko odšli na Irsko.

Ali imate na šoli program tehnik mehatronike?

Ne, tehnik mehatronike je štiriletni program. Na šoli imamo samo triletni program mehatronik operater. Ko z zaključnim izpitom končaš ta poklicni program, se lahko vpišeš v 3+2 program v Kranju in tako v dveh letih pridobiš naziv tehnik mehatronike.

Kako je z omejitvijo vpisa v program predšolska vzgoja?

V lanskem šolskem letu smo morali omejiti vpis v program predšolska vzgoja, ker smo imeli preveč prijavljenih. V drugih programih ni bilo omejitve vpisa.

Kako je s statusom športnika?

Srednja šola Jesenice želi biti športnikom prijazna šola. Od letošnjega šolskega leta dijakom vrhunskim športnikom omogočamo, da se izobražujejo na daljavo. Dijak 4. letnika v programu strojni tehnik, ki je letos prestopil v klub v Maribor, bo vse obveznosti letnika opravil na daljavo in je tako lahko ostal dijak Srednje šole Jesenice.

Kako je z nadaljevanjem izobraževanja, ko opraviš poklicno maturo?

Z opravljeno poklicno maturo lahko nadaljuješ izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če poleg poklicne mature, ki obsega štiri predmete, opraviš ob koncu četrtega letnika še peti predmet na eni izmed gimnazij, lahko nadaljuješ študij na izbrani fakulteti. Čeprav večina fakultet omogoča vpis z opravljenim petim predmetom, to ne velja za vse. Preveriti moraš razpisne pogoje posamezne fakultete.

Dostopnost