Skoči na glavno vsebino

V torek, 26. 3. 2024, smo dijaki četrtih letnikov Srednje šole Jesenice, programa Predšolska vzgoja, že peto leto zapored gostili 65 otrok vrtca Julke Pibernik Jesenice in z njimi praktično izvedli štiri gibalne urice. Vsebine teh štirih gibalnih uric so bile: poklici, živali na kmetiji in v gozdu, risani junaki in štirje letni časi ter slovenski super junaki na olimpijskih igrah.

Giba Gib, telesna lutka, športnik in motivator otrok:
»Na prvi gibalni urici sem z otroki spoznal poklice: smetar, gasilec, gozdar in kuhar. Skozi zgodbico smo spretno premagovali gibalne poligone in si prislužili prvo štampiljko. Na drugi gibali urici smo se gibali kot živali na kmetiji in v gozdu. Najprej smo bili vesele veverice. Potem smo padli v blato in se valjali kot pujski. Iz njega smo poleteli kot petelinčki in kokoške.

Na tretji gibalni urici smo se podali v svet risanih junakov. Poplesavali smo skozi štiri letne čase. Bili smo na morju z ribičem Pepetom, spoznali življenje Pike Nogavičke, odkrivali Nodijeve dogodivščine in za konec praznovali rojstni dan z Mačkom Murijem in Muco Maco. Otroci so se lepo vživeli v zgodbice, plesali in se gibali. Zabave kar ni bilo konec. Zadnja gibalna urica je bila v duhu pravih malih olimpijskih iger! Tina Maze, pazi kepa! Smučamo levo, desno, cik-cak. Peter nam je dal veter in skočil zadnji meter. Pero mišica! Zabijali smo gole kot Anže Kopitar ter se smukali kot Ilka Štuhec! Na koncu sem vsem podelil kolajne za odlično opravljeno delo! Vsi smo bili zmagovalci!«

Cilji, ki smo si jih zastavili in realizirali pri strokovnem modulu šport za otroke:

 • Z različnimi vsebinami smo popestrili športno-gibalno dejavnost za otroke.
 • Preko vsebin smo v otroku vzbudili veselje do telesne aktivnosti.
 • Vadeči otrok je zaznaval in odkrival svoje telo, preizkušal, kaj zmore, doživel veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradil zaupanje vase.
 • Ob izvajanju gibalne dejavnosti preko različnih vsebin je otrok občutil ugodje, varnost, veselje ter se dobro počutil med dijaki in motivatorjem otrok, lutki Giba Gib.
 • Otroci so na zabaven način spoznali, da je potrebno upoštevati pravila in sodelovati.
 • Na prijeten način so otroci razvijali koordinacijo, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost in prstne spretnosti ter spoznavali nova znanja in utrjevali že znana.
 • Otrokom smo zagotovili prijetno gibalno izkušnjo, ki jo zaradi slabih prostorskih razmer znotraj vrtca ne bi mogli dobiti v mesecu marcu.
 • Vplivati in spodbuditi otroke in starše do pozitivnega odnosa do gibalnih dejavnosti v najbolj pomembnem starostnem obdobju (od 3 do 6 let).
 • Zavedanje staršev, da gibalna dejavnost dolgoročno vpliva na otrokov razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter vztrajnosti.
 • Vplivati na spoznanje staršev; da niso samo računalnik, tablice, mobiteli in televizija ednini partnerji otroka v igri.
 • Spoznanje staršev, da je njihov telesno aktiven otrok tudi bolj zdrav, srečen in zadovoljen.

Kot bodoči vzgojitelji predšolskih otrok smo:

 • Spoznali, kako je potrebno strogo upoštevati razvojne značilnosti in specifičnosti predšolskih otrok.
 • Praktično izvedli načrtovanje, organizacijo in vodenje gibalne dejavnosti ter komunikacijo s predšolskimi otroki ter poskrbeli za varnost otrok in odraslih.
 • Po gibalnih uricah opravili še analizo in evalvacijo praktičnega dela z otroki na gibalnih poligonih.
 • Spoznali, kako pomembno je naše poslanstvo, da izvajamo gibalno dejavnost v vrtcu.

Dijaki izbirnega modula šport za otroke ter njihova mentorica in profesorica Marta Bajc so se zahvalili ravnateljici Vrtcev Jesenice za zaupanje in sodelovanje ter vzgojiteljicam Vrtca Julke Pibernik Jesenice, ki so vestno vodile predšolske otroke na gibalne urice v telovadnico. Vzgojiteljice so dijakom povedale, da so otroci zelo uživali in so komaj čakali, da pridejo na gibalne urice. Z delom dijakov so bile zelo zadovoljne in izrazile želijo, da se naslednje leto gibalne urice še nadaljujejo.

Telesna lutka Giba Gib je vse sodelujoče otroke tudi povabil na ustvarjalne kotičke za malčke veliko v telovadnico Srednje šole Jesenice, ki bodo v sredo, 24. 4. 2024.

Zahvaljujemo se tudi Občini Jesenice, ki je v okviru Preventivnega projekta na področju dela z otroki in mladostniki finančno podprla naš projekt z naslovom Gibalne urice z lutko Giba Gib, ki ga izvajamo preko strokovnega modula šport za otroke v programu Predšolska vzgoja.

»Glede na to, da uživam v delu z otroki in da me to veseli, so bile gibalne urice zame zelo prijetna izkušnja. Skozi projekt smo vsi dijaki prijeli veliko novih znanj, ki nam bodo vsekakor prišle prav v našem poklicu, zato je za nas vsak stik z otrokom zelo pomemben. Hkrati s tem tudi spodbudimo gibalno aktivnost otrok, jim popestrimo dan in tudi njih naučimo kaj novega. Z njihovo energijo in žarom v očeh nam dajejo vedeti, da smo zanje naredili nekaj dobrega.«

Ines Mujkić, dijakinja 4. AV

»Pri predmetu šport za otroke smo izvedli gibalne urice, na katere smo povabili predšolske otroke. Na gibalnih uricah so otroci izvajali različne poligone. Najbolj mi je bilo všeč to, da so otroci v gibanju ob zgodbi in glasbi zelo uživali, da smo jim omogočili uporabo veliko različnih rekvizitov in da smo jim s tem polepšali dan. Všeč mi je bilo, da so potekale ob prijetnem in sproščenem vzdušju. Gibalne urice so mi prinesle tudi čudovito izkušnjo in veliko novih znanj, ki mi bodo koristila ob nadaljnjem delu z otroki.«

Meta Osel, dijakinja 4. AV
Dostopnost