Zdravstvena nega

Naziv izobrazbe: tehnik zdravstvene nege / tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.)
Opis poklica:

Pomembno za tehnika zdravstvene nege je veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, vljudnost, natančnost, odgovornost in urejenost.

Šolanje nudi strokovno-teoretična in praktična znanja, ki omogočajo nastop pripravništva po končanem šolanju ali nadaljevanje študija na visokih strokovnih šolah.

Pouk splošnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka v šoli. Praktični pouk v 1. in 2. letniku poteka v specialnih kabinetih šole, v 3. in 4. letniku pa pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege v zdravstvenih ustanovah.

Vsebina poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege in nujne medicinske pomoči,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.

Video predstavitev:

Predstavitev šole

Preveri še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.