Skoči na glavno vsebino

Karierni kotiček

V kotičku so podatki o štipendijah, počitniškem delu (povezanem s stroko), o razpisih, osebnih in poklicnih uspehih naših sedanjih in bivših dijakov. Dodane so tudi povezave na spletne strani, ki lahko služijo kot pripomoček pri razmišljanju o karieri.

Počitniška dela:

Beleženje neformalno pridobljenega znanja:

Nacionalnik center Europass Slovenija:

Kot karierna svetovalka za vseživljenjsko karierno orientacijo dijake usmerjam k razmišljanju, da je načrtovanje kariere dejaven proces in poteka celo življenje. S pridobivanjem informacij, raziskovanjem lastnih interesov in potreb, talentov, sposobnosti, vrednot in raziskovanjem možnosti v okolju povečujemo zavedanje o sebi, lažje sprejemamo odločitve in se prilagajamo spremembam v okolju. Pri svetovanju uporabljam tudi ustvarjalne tehnike povezane z umetnostjo (risanje, literatura, vizualizacija, imaginacija), ki dijake aktivirajo pri iskanju kariernih možnosti, aktivirajo njihovo pozornost, povečujejo občutek lastne vrednosti, jim pomagajo, da se povežejo sami s seboj. Tako se jim posledično izboljša orientacija v svetu, ki jim služi kot pomoč pri gradnji osebne identitete.

 

Zapisala: Azira Kozjek
Karierna svetovalka za vseživljensko karierno orientacijo

Dostopnost