Skoči na glavno vsebino

Predšolska vzgoja

Naziv izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.)

Dijaki prakso lahko opravljajo v tujini.
Tesno sodelovanje s podjetji, z vrtci in zdravstvenimi zavodi.
Spodbujamo pouk na drugačen način v obliki projektnih dni in medpredmetnega povezovanja.

Opis

Najpomembnejše za vzgojitelja predšolskih otrok je veselje do dela z otroki, sposobnost dobrega komuniciranja in obvladovanje socialnih veščin. Biti mora socialno odgovoren, imeti organizacijske sposobnosti, telesne spretnosti.

Poleg splošnih predmetov, si dijaki v strokovnih modulih pridobijo še znanja, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicu. Dijaki znanje, ki ga pridobijo v šoli, uporabijo pri praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, kjer se vključijo v vsakodnevno delo in se tako spoznajo s svojim bodočim poklicem.

Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi zaposlijo v javnih in zasebnih vrtcih, vzgojnih zavodih za otroke z motnjami v razvoju …

Po opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na Pedagoški fakulteti na triletnem programu predšolske vzgoje ali na drugih fakultetah v skladu z razpisnimi pogoji.

Vsebina poklicne mature

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Predstavitev šole

Preveri še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.

Dostopnost