Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

V šolskem letu 2023/24 bomo našim dijakom vsak dan nudili dve topli malici (mesna in brezmesna), solatni krožnik in tri vrste hladne malice. Dijaki obroke izbirajo s pomočjo spletne aplikacije eAsistent, ki je za ta namen brezplačna. V šoli dobijo uporabniška imena in gesla.

Dijak mora obvezno imeti DIJAŠKO IZKAZNICO, da lahko prevzame obrok.

 

V kolikor dijak nima dijaške izkaznice, jo lahko naroči pri šolskem administratorju v kabinetu 209. Za naročanje dijaške izkaznice je potreba barvna slika za osebni dokument in izpolnjena naročilnica.

Subvencionirana prehrana

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šole upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in ustrezno znižamo višino položnice za malico.

Izbira menija

Prijava na izbrani meni v aplikaciji eAsistent je možna 7 dni vnaprej. Če dijaki menija ne izberejo, so avtomatsko prijavljeni na prvi meni. Dijaki, ki so prijavljeni na prehrano OBČASNO, se morajo obvezno naročiti na obrok 7 dni vnaprej!

Odjava prehrane

Dijaki so z oddajo prijavnice avtomatsko prijavljeni na prehrano. Če določen dan ne želijo malice ali so odsotni, se je potrebno od malice pravočasno odjaviti, drugače se obrok zaračuna po polni ceni 3,60 EUR (tudi tistim, ki imajo malico subvencionirano).

Starši in dijaki lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane preko spletne aplikacije eAsistent en dan prej, do 8. ure zjutraj.

V primeru bolezni se lahko obrok odjavi isti dan do osme ure zjutraj, z SMS sporočilom na telefonsko številko 041 456 261 ali s sporočilom na naslov oneonen.ormrafrx@ffw-wrfravpr.fv.

Dolžnost dijakov je, da se pravočasno odjavijo od malice. Če malica ni bila odjavljena pravočasno (do 8. ure zjutraj en dan prej), morajo starši plačati malico po polni ceni 3,60 EUR (tudi tisti, ki imajo malico subvencionirano).

Prijava dijaka na šolsko prehrano

Prijava na šolsko prehrano je mogoča tudi tekom šolskega leta, vendar je aktivna 3. dan po oddaji obrazca prijava na šolsko prehrano.

V primeru, da želite za stalno odjaviti vse ali posamezne obroke šolske prehrane, pa je potrebno napisati preklic prijave na šolsko prehrano v pisni obliki.

Za vsa vprašanja, predloge in pripombe smo Vam na voljo na spodaj navedeni telefonski številki ali elektronskem naslovu.

 

Organizatorka šolske prehrane: Barbara Bezenšek

Uradne ure:

Dostopnost