Poklicna matura

Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj). Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:

  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.

Predmeti skupnega dela so:

  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:

  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature – 211

Datum

Aktivnost

15. november 2020 Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok
30. marec 2021Zadnji rok za oddajo prijave k poklicni maturi- spomladanski izpitni rok na šoli
30. marec 2021Zadnji rok za prijavo k posameznemu predmetu splošne mature na gimnazijah
19. maj 2021Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov
25. maj 2021Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
29. maj 2021Angleščina – pisni izpit
31. maj 2021Slovenščina – pisni izpit
5. junij 2021Matematika – pisni izpit
8. junij 2021Nemščina – pisni izpit
10. junij 20212. predmet – pisni izpit
Od 14. do 23. junija 2021*Ustni izpiti in 4. predmet
7. julij 2021Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi
10. julij 2021Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. in 12. junija 2021.

Jesenski izpitni rok poklicne mature – 212

Datum

Aktivnost

8. julij 2021Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi - jesenski izpitni rok na šoli
14. avgust 2021Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli
20. avgust 2021Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2021Slovenščina – pisni izpit
25. avgust 2021Matematika – pisni izpit
27. avgust 2021Angleščina, nemščina – pisni izpit
31. avgust 20212. predmet – pisni izpit
Od 24. avgusta do 3. septembra 2021Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2021Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2021Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

Tajnica poklicne mature: Karmen Brezovnik

Govorilne ure: